Empreses

01/06/2021

PROSEIN: el morter sec industrial homogeni de PROMSA

La solució, dissenyada per l'equip de PROMSA, per a realitzar recrescuts homogenis adaptant-se a les necessitats de l'obra. La innovació que aporta PROSEIN és disposar d'una sitja en l'obra amb el producte ja prèviament dosificat i homogeni elaborat a la central. Un cop a l'obra, només cal dosificar l'aigua i bombejar-fins al lloc desitjat.

PROSEIN disposa de marcatge CE i implica un estalvi en la gestió de residus:
- Subministrament a granel: evita l'ús de sacs de ciment en l'obra.
- Sense minves: el producte es consumeix a el 100%, significant una millora de l'rendiment i la minimització de l'impacte ambiental.
- Més seguretat: l'ús del material a granel evita la manipulació de sacs i sobretot possibles talls per l'obertura d'aquests.

PROSEIN s'aplica pels equips homologats de PROMSA, garantint així la qualitat del producte, del servei i la seva aplicació en a obra.

Entre els principals usos d'aquest morter destaquem la seva utilització com a bases de regulació, recrescuts i anivellament de superfícies. A més, és compatible amb aïllaments tèrmics i acústics.

Disposem de diferents formulacions específiques de PROSEIN depenent del seu ús:
- Bases de regulació de paviments de parquet flotant, fusta, productes ceràmics o petris.
- Parquet encolat, moqueta, paviments vinílics, microciments i encolats que requereixin una major resistència.

Amb PROSEIN tot són avantatges:
- Dosificació controlada: producte pre-dosificat amb marcatge CE.
- Més net, més eficient, sense minves: aprofitament de material a el 100%.
- Més respectuós amb el medi ambient: no emet pols durant l'emmagatzematge, transport ni en la descàrrega.
- Més sostenible: absència d'estocs en obra de sacs de ciment o sorra, sense residus.
- Zona d'emmagatzematge reduïda: protegeix el producte d'agents externs.
- Millora del rendiment de la feina respecte als sistemes tradicionals: més comoditat, rapidesa i seguretat.


Per a més informació:
https://www.promsa.com/es/productos/p/PROSEIN

 

Fitxa tècnica de PROSEIN:
https://www.cemolins.es/uploads/media/E2-PROMSA/630_Productos/Cat%C3%A1logos-productos/M-PROSEIN_ES.pdf