Estats financers

Comptes Anuals Consolidats Exercici 2023 Ver iXBRL
Comptes Anuals Individuals Exercici 2023 Veure XHTML
Estats financers resumits consolidats a 30 de juny de 2023 Ver PDF
Comptes Anuals Consolidats Exercici 2022 Veure iXBRL
Comptes Anuals Individuals Exercici 2022 Veure XHTML

Comptes Anuals Consolidats i Individuals Exercici 2022

Veure PDF
Estats financers intermedis consolidats a 30 de juny de 2022 Veure PDF
Comptes Anuals Consolidats Exercici 2021 Veure iXBRL
Comptes Anuals Individuals Exercici 2021 Veure XHTML
Comptes Anuals Consolidats i Individuals Exercici 2021 Veure PDF
Estats financers intermedis consolidats a 30 de juny de 2021 Veure PDF
Comptes Anuals Consolidats Exercici 2020 Veure iXBRL
Comptes Anuals Individuals Exercici 2020 Veure XHTML
Comptes Anuals Consolidats i Individuals Exercici 2020 Veure PDF
Estats financers intermedis consolidats a 30 de juny de 2020 Veure PDF

Període mitjà pagament proveïdors