Empreses

Els accionistes poden sol·licitar la informació o els aclariments que estimin convenients i/o formular suggeriments dirigint-se a l'Oficina d'Atenció a l'Accionista a les adreces que s'indiquen a continuació.

 

E-mail: oficina.accionista@cemolins.es
Correu: Cementos Molins S.A.
Oficina de l'Accionista
CEMENTOS MOLINS SA
C.Espronceda nº 38 (Local-3)
28003 MADRID

Junta General d'Accionistes

Govern corporatiu

Informació financiera

Presència a borsa