Els accionistes poden sol·licitar la informació o els aclariments que estimin convenients i/o formular suggeriments dirigint-se a l'Oficina d'Atenció a l'Accionista a les adreces que s'indiquen a continuació.

 

E-mail: oficina.accionista@cemolins.es

Junta General d'Accionistes

Govern corporatiu

Informació financiera

Presència a borsa