La información incluida en esta sección se corresponde exactamente con la remitida a la CNMV y difundida por ésta su sitio web.

 

 

Data publicació Informació Privilegiada i d’altra Informacio Rellevant
04/12/2019

Cementos Molins signa el seu primer finançament vinculat a objectius de sostenibilitat.

28/11/2019

Dividends

30/10/2019

Informació sobre resultats del tercer trimestre 2019

30/10/2019

Presentació sobre el resultats del tercer trimestre 2019

30/10/2019

Nota de premsa sobre els resultats del tercer trimestre 2019

26/07/2019

Informació sobre resultats del primer semestre 2019

26/07/2019

Presentació sobre el resultats del primer semestre 2019

26/07/2019

Nota de premsa sobre els resultats del primer semestre 2019

28/06/2019

Reelecció de consellers i del conseller delegat. Nomenament de vicesecretari 2º no conseller

28/06/2019

Dividends

28/06/2019

Acords adoptats per la Junta i pel Consell el 27 de juny de 2019

30/05/2019

Complement de Convocatòria de la Junta General

22/05/2019

Convocatòria de la Junta General d'Accionistes

29/04/2019

Comunicació de l’acord del Consell d’Administració per a convocar la junta general ordinària d’accionistes el 27 de juny de 2019.

29/04/2019

Comunicació dels nomenaments i reeleccions en les Comissions d’Auditoria i Compliment i de Nomenaments i Retribucions

29/04/2019

Resultats del primer trimestre 2019

29/04/2019

Presentació resultats corresponent al primer trimestre 2019

24/04/2019

Nomenament del Director de Desenvolupament Corporatiu i Sostenibilitat i nou CFO.

28/03/2019

Canvi representant persona física Noumea, S.A.

28/02/2019

Dimissió i nomenament de Secretari no Conseller, Lletrat Assessor i Secretari de Comissions

28/02/2019

Informe Anual de remuneracions dels Consellers, exercici 2018

28/02/2019

Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2018

28/02/2019

Presentació Corporativa: Resultats 2018

28/02/2019

Informació sobre els resultats a 31 de desembre de 2018

28/02/2019

Presentació Resultats a 31 de desembre de 2018

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Data publicaciò Informació Privilegiada i d’altra Informacio Rellevant
27/12/2017

Información adicional respecto de la adquisición Holcim Cement (Bangladesh) Limited

22/12/2017

Dividends

01/12/2017

Nova composició del Consell i de les Comissions després del nomenament d’una nova consellera independent

06/11/2017

Presentació resultats a Setembre 2017

Informació sobre els resultats del tercer trimestre de 2017

20/10/2017 Trasllat del domicili social de la Societat i el de la seva filial Cemolins Internacional, S.L.U.
21/09/2017 Previsió d’augment de capacitat de producció a Argentina
27/07/2017 Presentació resultats del primer semestre 2017
27/07/2017 Informació resultats del primer semestre 2017
27/07/2017 Informació financera intermèdia corresponent al primer semestre 2017
27/07/2017 Nova composició de la Comissió de Retribució i Nominaments
27/07/2017 Nominament de nou President
13/07/2017 Defunciò de Sr.Joaquim Molins Amat
29/06/2017 Acords adoptats per la Junta General de Accionistas i pel Consell d'Administraciò de Cementos Molins el 29 de juny de 2017
29/06/2017 Dividends
26/06/2017 Defunciò de Sr. Casimiro Molins Ribot, President del Consell d'Administraciò de Cementos Molins, S.A.
08/05/2017 Presentaciò resultats del 2016 i primer trimestre 2017 junt amb les orientacions i nous projectes pel període 2017
02/05/2017 Reelecciò membres Comissió d Auditoría i Complimient i Comissió de Retribucions y Nomenaments
02/05/2017 Convocatòria de la Junta General d'Accionistes i proposta d'acords
02/05/2017 Presentaciò  resultats a Març 2017
02/05/2017 Informaciò sobre els resultats del primer trimestre de 2017
28/02/2017 Informe Anual de Gobern Corporatiu, exercici 2016
28/02/2017 Informe Anual sobre remuneracions dels Consellers, exercici 2016
28/02/2017 Informaciò sobre els resultats a 31 de decembre de 2016
28/02/2017 Presentaciò Resultats a 31 de decembre de 2016
Data de publicaciò Informació Privilegiada i d’altra Informacio Rellevant
22/12/2015 Dividends
22/12/2015 Pacte d'Accionistas subscrit amb Buzzi Unicem referente a Fresit BV i Presa Internacional BV
30/11/2015 Formulari per a la notificaciò de l'Estat membre d'origen
30/11/2015 Certificació del cumplimient de la Llei de Societats de Capital
12/11/2015 Acords d'Accionistes signats con el grup colombià CORONA
05/11/2015 Informació sobre los resultats del tercer trimestre de 2015
30/09/2015 Acords amb el grup colombià CORONA pel desenvolupament conjunt d'un negocio de producció de ciment a Colombia
04/09/2015 Composició del Consell de Administració i Comisions
31/07/2015 Informació financera intermèdia corresponent al primer semestre 2015
31/07/2015 Presentació resultats al primer semestre 2015
30/07/2015 Nova composició de la Comissió de Retribucions i Nomenaments
30/06/2015 Composició del Consell d'Administració després dels nomenaments realitzats en la Junta General d'Accionistes i en el Consell
30/06/2015 Modificaciones en la composición del Consejo de Administración y nombramiento de Consejero Delegado
30/06/2015 Acords adoptats per la Junta General d'Accionistes i pel Consell d'Administració el 30 de juny de 2015
30/06/2015 Dividends
25/05/2015 Convocatòria de la Junta General d'Accionistes i propostes d'acords

04/05/2015

Presentació resultats a Març 2015

17/04/2015

Comunicació sobre la incorporació de D. Julio Rodríguez Izquierdo com a nou Conseller Delegat de la Societat a partir d'1 de juliol de 2015.

27/02/2015

Nomenaments en la Comissió d'Auditoria i en la Comissió de Retribucions i Nomenaments

27/02/2015

Informe Anual de Govern Corporatiu, exercici 2014

27/02/2015

Informe Anual sobre remuneracions dels Consellers Exercici 2014

27/02/2015

Informació sobre els resultats de l'Exercici 2014