Empreses

Consell d'administració del Grup Cementos Molins

El màxim òrgan de govern corporatiu del Grup Cementos Molins és el Consell d'Administració, que té com a responsabilitats fonamentals supervisar l'estratègia del Grup Cementos Molins, desenvolupar les polítiques de govern corporatiu, controlar les instàncies de gestió i servir d'enllaç amb els accionistes.

 

El Consell d'Administració del Grup ha de guiar-se en tot moment per la recerca de l'interès social, entès com la conseqüència d'un negoci rendible i sostenible a llarg termini, alhora que ha de mostrar respecte a les lleis i reglaments i un comportament basat en la bona fe, l'ètica i el respecte als usos i a les bones pràctiques comunament acceptades.

 

Addicionalment, el Consell d'Administració disposa de dues comissions amb funcions de supervisió, informe, assessorament i realització de propostes. Aquestes són la Comissió d'Auditoria i Compliment i la Comissió de Retribucions i Nomenaments.

President
Sr. Juan Molins Amat


Vicepresident primer
Cartera de Inversiones C.M.S.A., representada pel Sr. Joaquín Mª Molins Gil 


Vicepresident segon 
Otinix, S.L. representada per la Sra. Ana Mª Molins López-Rodó (CA)


Conseller delegat
Sr. Julio Rodríguez Izquierdo


Vocals
Sr. Miguel del Campo Rodríguez (CR)
Sr. Juan Molins Monteys
Sr. Joaquín Mª Molins López-Rodó 
Sra. Andrea Kathrin Christenson (CA, CR)
Sra. Socorro Fernández Larrea (CA, CR)
Sr. Rafael Villaseca Marco (CA, CR)
Sra. Roser Ràfols Vives
Sra. Beatriz Molins Domingo
Sr. Jean-Carlos Angulo (CA)


Secretari no Conseller
Sr. Ramon Girbau Pedragosa (CA, CR)


Vicesecretària no Consellera 
Sra. Ana Mª Molins Lopez-Rodó

Vicesecretari Segon no conseller

Sr. Raúl Manuel González Rodríguez


CA: Comissió d'Auditoria i Compliment
CR: Comissió de Retribucions i Nomenaments