Empreses

Consell d'administració del Grup Cementos Molins

El màxim òrgan de govern corporatiu del Grup Cementos Molins és el Consell d'Administració, que té com a responsabilitats fonamentals supervisar l'estratègia del Grup Cementos Molins, desenvolupar les polítiques de govern corporatiu, controlar les instàncies de gestió i servir d'enllaç amb els accionistes.

 

El Consell d'Administració del Grup ha de guiar-se en tot moment per la recerca de l'interès social, entès com la conseqüència d'un negoci rendible i sostenible a llarg termini, alhora que ha de mostrar respecte a les lleis i reglaments i un comportament basat en la bona fe, l'ètica i el respecte als usos i a les bones pràctiques comunament acceptades.

 

Addicionalment, el Consell d'Administració disposa de dues comissions amb funcions de supervisió, informe, assessorament i realització de propostes. Aquestes són la Comissió d'Auditoria i Compliment i la Comissió de Retribucions i Nomenaments.

President
D. Juan Molins Amat


Vicepresident primer
D. Joaquín Mª Molins Gil (CR)


Vicepresident segon
D. Joaquín Mª Molins López-Rodó


Conseller delegat
D. Julio Rodríguez Izquierdo


Vocals

D. Sebastià Alegre Roselló
D. Jean-Carlos Angulo (CR)
Dña. Andrea Kathrin Christenson (CR)
Dña. Socorro Fernández Larrea (CA)
Dña. Beatriz Molins Domingo (CA)
D. Juan Molins Monteys
D. Carles Rivera Molins
D. Rafael Villaseca Marco (CA)


Secretari no Conseller
D. Ramon Girbau Pedragosa (CA, CR)


Vicesecretàri Primer no Conseller
Dña. Ana Mª Molins Lopez-Rodó

 

Vicesecretari Segon no conseller

D. Raúl Manuel González Rodríguez


CA: Comissió d'Auditoria i Compliment
CR: Comissió de Retribucions i Nomenaments