Polítiques corporatives del Grup Cementos Molins

El Grup Cementos Molins impulsa polítiques corporatives destinades a garantir l'impacte sostenible de la seva activitat sobre els diferents grups d'interès assegurant una gestió socialment responsable. Les polítiques corporatives són els marcs i directrius d'actuació que regeixen les activitats de tots els membres del Grup en els seus àmbits d'actuació.