Empreses

La Junta General d'Accionistes del Grup Cementos Molins és el màxim òrgan social de decisió de la societat. Estipula el dret de l'accionista a intervenir en la presa de decisions essencials de la societat i a establir els principis de la seva organització i funcionament i les normes que regeixen la seva activitat legal i estatutària.


JUNTA GENERAL: 27 de juny de 2019


Número d’accions i drets de vot: 66.115.670

INFORMACIÓ SOBRE DELEGACIÓ DE VOT I VOT A DISTÀNCIA