El Grup Cementos Molins, en el seu compromís amb la gestió íntegra i transparent dels negocis, ha desenvolupat un sistema de govern corporatiu alineat amb les millors pràctiques i recomanacions internacionals. Aplicar les millors pràctiques en matèria de bon govern és la garantia per generar valor sostenible, transparència i reforçar la confiança en les relacions amb els diferents grups d'interès.

 

En aquest sentit, i d'una manera específica, el Grup està constantment immers en el desenvolupament, la revisió i la millora dels seus principis de governança corporativa, mitjançant els quals desitja enfortir els continguts, els rols i els mecanismes de control i supervisió.

Estatuts Socials

Consell d'administració

Polítiques corporatives

Canal ètic