Fecha de registro Número de Registro Descripción del hecho relevante
10/12/2020 6089   S’adjunta el Conveni de Sindicació de Vot i Accions de Cementos Molins, S.A. de 10 de desembre de 2020 subscrit per diversos accionistes de la Societat pel qual es nova el Conveni de data 17 de desembre de 2015.
07/01/2016 233834   Se adjunta el “Convenio de Sindicación de Voto y Acciones de Cementos Molins S.A.” de 17 de diciembre de 2015 suscrito por los accionistas sindicados de Cementos Molins, S.A., que sustituye al Convenio suscrito en fecha 15 de enero de 2011.
20/01/2011   136653  Se adjunta el Convenio de Sindicación de Voto y Acciones suscrito en fecha 15 de enero de 2011 por los accionistas sindicados de Cementos Molins, S.A., que sustituye al Convenio suscrito en fecha 15 de diciembre de 2003.
13/06/2005    58791  La Sociedad remite información sobre el Convenio de Sindicación.
02/02/2004  47226  La Sociedad remite el Convenio de Sindicación de Voto y Acciones de Cementos Molins, S.A.