Empreses

Ciment

Fruit de gairebé 90 anys d'experiència produint i comercialitzant ciment, el Grup Cementos Molins posa a disposició dels seus clients una àmplia i variada gamma de productes pensats per als professionals de la construcció.

El procés de fabricació del ciment comença amb l'extracció de la pedra calcària, que posteriorment és triturada i mòlta, conjuntament amb argiles, a una mida impalpable. A continuació, la pols crua es calcina a 1.450ºC en un forn rotatiu per formar el clínquer, nom associat al so que produeix la barreja dins del forn. Finalment, es mol el clínquer obtingut juntament amb guix i additius que milloren la performance i redueixen les emissions de CO2 i es forma així el ciment.

Formigó i àrid

Des de 1987 Cementos Molins es dedica a la fabricació, comercialització i distribució de formigó i àrid. El Grup té més de 40 plantes dedicades a la fabricació i subministrament de formigó i 13 instal·lacions de tractament d'àrid.

El formigó, una barreja composta d'àrids de diferent mida, ciment, sorra i aigua, és un material apte per ser emprat en elements estructurals com ara fonaments, pilars, forjats, bigues, lloses i murs, ja que és altament resistent i durador.

Prefabricats de formigó

El Grup Cementos Molins disposa d'un extens catàleg de productes industrials per a la construcció d'obra nova i rehabilitació a partir de prefabricats de formigó: tubs, pilars i bigues, travesses per a línies ferroviàries, tancaments, naus, etc. D'acord amb les necessitats de cada projecte, Cementos Molins projecta, produeix i comercialitza el producte que s'adapta millor a partir de prefabricats que milloren la resistència i l'adherència del material alhora que escurça els terminis d'execució.

Empreses vinculades

Productes especials per a la construcció

Cementos Molins disposa d'una àmplia gamma de solucions i productes especials per als treballs de construcció, rehabilitació i reparació d'estructures. Des de morter fins a aïllaments tèrmics i revestiment, passant pel ciment cola: el Grup és el primer fabricant d'aquest producte a tot Espanya.

Medi ambient

Una de les prioritats del Grup Cementos Molins és el desenvolupament de solucions que tinguin com a objectiu la protecció del medi ambient. En aquest sentit, el Grup ha creat una línia d'ecomaterials que contribueixen a l'augment de la sostenibilitat en el sector de la construcció. Aquests productes, basats en el reciclatge i la valorització de residus, aporten solucions mediambientals sostenibles i minimitzen el consum de recursos naturals sense deixar de garantir la màxima qualitat.

Empreses vinculades