Empreses

Des de 1987 Cementos Molins es dedica a la fabricació, comercialització i distribució de formigó i àrid. El Grup té més de 40 plantes dedicades a la fabricació i subministrament de formigó i 13 instal·lacions de tractament d'àrid.

El formigó, una barreja composta d'àrids de diferent mida, ciment, sorra i aigua, és un material apte per ser emprat en elements estructurals com ara fonaments, pilars, forjats, bigues, lloses i murs, ja que és altament resistent i durador.