Empreses

Grup Cementos Molins

Cementos Molins està compost per sis empreses espanyoles: Cementos Molins Industrial, Promsa, Precon, Propamsa, Portcemen i Escofet; així com 11 societats internacionals: Cementos Avellaneda, Cementos Artigas, Itacamba cemento, Empresa Colombiana de Cementos, Insumos y Agregados de Colombia, Corporación Moctezuma, LafargeHolcim Bangladesh Limited., Sotacib y Sotacib Kairouan.

Cementos Molins Industrial

Cementos Molins Industrial

Productes: Ciment fos i ciment pòrtland.
País: Espanya

 Vegeu pàgina >

Promsa

Promsa

Productes: Formigó, àrid, morter i reciclatge
País: Espanya

Vegeu pàgina >

 

Precon

Precon

Producte: Prefabricats de formigó
País: Espanya

Vegeu pàgina >

Propamsa

Propamsa

Productes: Paviments, col·locació de ceràmica, revestiments, aïllament tèrmic, impermeabilitzants i reparació de formigó, ancoratges i muntatges.
País: Espanya

Ver página >

Escofet

Escofet

Producte: Mobiliari urbà i façanes arquitectòniques de formigó prefabricat
País: España

Vegeu pàgina>

Corporación Moctezuma

Corporación Moctezuma

Productes: Ciment, formigó i morter
País: Mèxic

Vegeu pàgina >

Cementos Avellaneda

Cementos Avellaneda

Productes: Ciment pòrtland, formigó i calç
País: Argentina

Vegeu pàgina >

Cementos Artigas

Cementos Artigas

Productes: Ciment pòrtland i formigó.
País: Uruguai

Vegeu pàgina >

Surma Cement

LafargeHolcim Bangladesh Limited

Producte: Ciment
País: Bangladesh

Vegeu pàgina >

Sotacib

Sotacib

Producte: Ciment blanc  i ciment pòrtland
País: Tunísia

Vegeu pàgina >

Itacamba

Itacamba

Producte: Ciment pòrtland
País: Bolívia

Vegeu pàgina >

ECOLDECEM SAS

Ecocementos

Producte: Ciment portland
País: Colombia

Vegeu pàgina>

Presència geogràfica