Empreses

Fundació i inicis

Cementos Molins, fundada el 1928 per Juan Molins Parera, va néixer amb l'objectiu de donar continuïtat a les explotacions de pedreres i fabricació de calç i ciment natural situades a les localitats de Pallejà, Vallirana i Sant Vicenç dels Horts, properes a Barcelona. Joaquín Molins Figueras, president de la companyia des de 1934 fins a 1976, va impulsar així mateix la fabricació de ciment d'aluminat de calci, amb la instal·lació dels dos primers forns de reverber els anys 1929 i 1930.

El desenvolupament

L'any 1942 Cemento Molins va sol·licitar la cotització oficial de les seves accions a la Borsa de Barcelona, fet que va ser admès per la Junta Sindical de la Borsa l'octubre d'aquell mateix any. Des d'aquell moment i fins avui dia, les accions de Cementos Molins cotitzen a la Borsa de Barcelona.

 

El 1943 es va posar en marxa el seu primer forn rotatiu per a la fabricació de ciment pòrtland, amb una capacitat de 50 tones diàries, la qual cosa va suposar una important fita per al futur de l'empresa.

 

En la dècada dels 50 es va produir un augment de la demanda que va motivar la construcció de nous forns per ampliar el volum de la producció: el 1952 es va posar en funcionament un segon forn rotatiu de ciment pòrtland, amb una capacitat de 150 t/dia, i en relació amb el ciment d'aluminat càlcic entre 1955 i 1959 es van instal·lar tres nous forns, que es van sumar als dos ja existents, als quals, finalment, el 1965 es va afegir un sisè forn. Aquests forns van estar en funcionament fins al 1997, any de la posada en marxa d'una nova instal·lació que va suposar la renovació total de les instal·lacions de fabricació de ciment d'aluminat de calci.

 

Entre els anys 1965 i 1974 la companyia va donar un gran salt des del punt de vista qualitatiu: es van posar en marxa tres nous forns de ciment pòrtland, dos amb una capacitat de producció de 900 t/dia i el tercer de 3.000 t/dia. Aquest fet va suposar un augment de la capacitat de producció de 200 a 4.800 t/dia.

 

Els anys 70 van ser difícils per una forta crisi en el sector del ciment espanyol, com a conseqüència de l'impacte econòmic de l'increment dels preus del petroli el 1973, fet que va obligar a buscar en l'exportació la solució per pal·liar els efectes de la complicada situació econòmica. En aquesta dècada es va participar, conjuntament amb altres empreses del sector, en societats dedicades a l'exportació, com Portcemen, SA, i Hispacement, SA, entre altres.

 

Expansió y diversificació

A partir dels anys 80, sota la presidència de Juan Molins Ribot, continuada des de 1986 per Casimiro Molins Ribot, Cementos Molins va iniciar la seva expansió geogràfica i de diversificació de productes que convertiria la companyia, amb el pas del temps, en matriu d'un ampli grup d'empreses, nacionals i internacionals.

L'estratègia en aquell moment és clara: internacionalització de les activitats, diversificació de la producció i reducció progressiva de les participacions en empreses exportadores.

El Grup comença a estructurar-se al voltant d'empreses que cobreixen la diversificació industrial i geogràfica necessària per créixer.

Des de l'any 1980, el Grup Cementos Molins està present a Argentina a través de la companyia Cementos Avellaneda, que disposa de dues fàbriques de ciment a les localitats d'Olavarría i San Luis, així com plantes de formigó. Cementos Molins en posseeix el 51% de l'accionariat. L'altra accionista és la cimentera brasilera Votorantim.

D'altra banda, a Mèxic, des de 1988, la companyia posseeix, conjuntament amb el grup cimenter italià Buzzi Unicem, el 67% de Corporación Moctezuma, de C.V. –amb fàbriques a Tepetzingo, Cerritos i Apazapan–, a més d'estar presents en el negoci del formigó i el morter.

Des de 1991 el Grup està present a Uruguai a través de la companyia Cementos Artigas. Actualment posseeix una planta de fabricació de clínquer a la localitat de Minas, una planta de mòlta i una altra de fabricació de ciment cola i morters a Sayago i està present també al negoci del formigó. Cementos Molins en posseeix el 49% de l'accionariat. L'altra accionista és la cimentera brasilera Votorantim.

Conjuntament amb Lafarge, Cementos Molins està present a Bangla Desh i Índia des de l'any 2006, amb una fàbrica de ciment a la localitat de Chatak, al nord del país, que és alimentada de matèria primera des de la pedrera situada a Índia per una cinta transportadora de 16 km. La participació de Cementos Molins és del 29,46%.

El Grup Cementos Molins ha operat a Tunísia des de 2007 a través de SOTACIB, que té una fàbrica de ciment blanc situada a la ciutat de Feriana, prop de la frontera amb Algèria. Per la seva banda, la fàbrica de ciment pòrtland de Kairouan va entrar en funcionament l'any 2012.

A finals de l'any 2016 el Grup, conjuntament amb el grup Votorantim i amb socis al país, opera a Bolívia a través de la societat Itacamba Cemento, amb una fàbrica de ciment a la localitat de Yacuses. La participació de Cementos Molins és del 29,46%.

Finalment, a finals de l'any 2016 es van iniciar els treballs de moviments de terres per a la construcció d'una nova planta de producció de ciment al municipi de Sonsón, Antioquía (Colòmbia), en associació amb el grup colombià Corona. Es preveu que es posi en marxa el primer trimestre de 2019.

A Espanya, la diversificació del Grup Cementos Molins també s'ha desenvolupat pel que fa al producte. Des de 1987, a més de participar en el sector del ciment, es dedica al negoci del formigó, dels àrids, dels prefabricats de formigó, dels morters especials i dels ciments cola, així com d'activitats mediambientals. Aquestes activitats es fan a través de les empreses Cementos Molins Industrial, Promotora Mediterránea-2 (PROMSA), Prefabricaciones y Contratas (PRECON) i Propamsa, totes components del Grup Cementos Molins.