Empreses

Potenciem el desenvolupament de les persones

Cementos Molins té entre els seus objectius estratègics potenciar el desenvolupament de les persones per respondre a les necessitats del Grup.

Atorgar una importància capital a la gestió i la satisfacció dels seus col·laboradors ha estat un senyal d'identitat històric de la companyia, que actualment es concreta en una sèrie de principis:

  • Foment dels valors d'eficiència, esforç i sentiment de pertinença al Grup.
  • Foment del desenvolupament professional i de les capacitats directives de les persones mitjançant la realització de plans de carrera i successió i de plans de formació i mobilitat necessaris tenint en compte la dimensió i la internacionalització del Grup.
  • Construcció d'un pool de talent que garanteixi el creixement futur, com a prioritat del Grup.
  • Desenvolupament de canals de comunicació amb els empleats per escoltar les seves inquietuds.
  • mplementació d'una gestió excel·lent de la seguretat, amb l'objectiu d'accidents zero, que té un impacte positiu en totes les dimensions del negoci.
  • Implementació d'un sistema de retribució flexible i beneficis per als empleats. 

Principals factors d'impacte en el compromís vers les persones