Empreses

15/12/2021

Més seguretat: millores tecnològiques en la flota de Promsa

Hem incorporat a la flota de camions sis vehicles amb un sistema innovador: no disposen de miralls retrovisors sinó d'un sistema de càmeres amb pantalles en cabina.

Recentment, hem incorporat a la flota de camions formigonera dos nous vehicles Mercedes Benz amb una característica molt innovadora: no disposen de miralls retrovisors, aquests han estat substituïts per un sistema de càmeres amb pantalles de visualització a l'interior de la cabina.
Aquesta millora tecnològica té un impacte molt positiu, no només en l'estètica del propi camió, sinó que el nou sistema evita possibles trencaments dels miralls a accedir a les obres.
Els miralls retrovisors dels camions sempre han estat un punt feble en obres amb accessos difícils com en el cas de carrers de ciutats, nuclis antics, passos estrets, etc. Espais on hi ha poca visibilitat i requereixen fer maniobres per a un accés segur i correcte. Sovint, cal canviar de posició dels miralls per poder accedir-hi. Aquest fet, comporta un risc per al conductor al reduir la seva visibilitat, per als paraments verticals (fanals, cartells, senyals, etc.) i per als vianants, que poden no ser detectats pel conductor.
El nou sistema millora notablement la seguretat, tant per al conductor com per als vianants, ja que elimina l'angle mort i augmenta el camp visual.
La seguretat és un factor prioritari per PROMSA, la inversió en aquesta tecnologia ens permet millorar el sistema de visualització i anem a incorporar-la en tots els nous camions que s'adquireixin per a la nostra flota.
En aquests moments disposem de dos camions amb aquesta innovació i a partir del pròxim mes de juny incorporarem quatre camions més amb el sistema de càmeres amb un total de 6 vehicles.
Continuem dia a dia millorant la flota de camions de PROMSA amb l'objectiu de guanyar en la seguretat de tots i totes.