Empreses

15/11/2023

Seguretat laboral i bones pràctiques: l'excel·lència del treball en equip té recompensa

En Promsa valorem el paper vital que exerceixen les persones en el desenvolupament cultural de la seguretat i salut. Per aquesta raó, hem llançat el programa "L'excel·lència té recompensa".

Sota el lema "L'excel·lència té recompensa", hem llançat un programa amb l'objectiu de reconèixer als equips de Promsa compromesos amb la seguretat i la salut en els seus centres de treball.

Es tracta d'una nova iniciativa dirigida a reconèixer als equips que han demostrat un compromís excepcional amb la seguretat i la salut. El mes de gener, seleccionarem les plantes que hagin mantingut un acompliment excel·lent al llarg del 2023. L'avaluació s'enfoca en quatre àrees fonamentals per a una millora contínua: la detecció i execució d'accions de millora, el compliment de l'activitat preventiva planificada (OPS, ATS, Xerrades de seguretat), la proactivitat individual i d'equip, així com el compromís amb la seguretat i la salut.

En Promsa, valorem profundament el paper vital que exerceixen les persones en l'evolució cultural de la seguretat i la salut. Construir un entorn laboral segur i saludable és un objectiu que treballem dia a dia perquè creiem fermament que l'excel·lència té recompensa.