Empreses

17/09/2020

Formigó i morter Promsa amb Certificació A+

Promsa ha realitzat els assajos normalitzats per al càlcul de l'índex COV (Components orgànics volàtils) en formigó i morter sec obtenint la millor qualificació: A +.

En els assajos normalitzats per al càlcul de l'índex COV (Components orgànics volàtils), el formigó i morter sec Promsa han obtingut la màxima certificació possible. Ens adaptem així a la normativa vigent a França, per a aquest tipus de formigons i morters, actualment aquesta legislació no és d'obligat compliment a Espanya. L'obtenció d'aquesta important certificació, unida a l'alt estàndard exigit en tots els nostres productes, significa un nou avanç en el nostre esforç constant per l'excel·lència.

Ampliar Notícia.