Empreses

Creem valor compartit

Amb l'objectiu de maximitzar la creació de valor compartit per als grups d'interès del Grup Cementos Molins i promoure el desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les comunitats locals en què opera, la companyia estableix una sèrie de prioritats bàsiques com a punt de partida que cal seguir per exercir la seva activitat.

Prioritats del Grup Cementos Molins en política d'acció social

  • Respectar i promoure els drets humans fonamentals en totes les actuacions del Grup.
  • Desenvolupar un diàleg constructiu amb tots els grups d'interès, tot incorporant les seves expectatives i impulsant la col·laboració amb ells.
  • Participar activament en associacions sectorials i altres iniciatives col·laboratives per tal de contribuir a un desenvolupament econòmic i social més sostenible.
  • Desenvolupar un model de relacions laborals equilibrat i just, que respongui a les necessitats de l'empresa i, al mateix temps, sigui capaç de generar ocupació estable i de qualitat.
  • Fomentar el lideratge responsable mitjançant una cultura organitzativa basada en la confiança, la iniciativa, el compromís i la col·laboració entre tots els membres del Grup.