Empreses

Política de Sostenibilitat del Grup

La política de sostenibilitat del Grup Cementos Molins té clarament definits quatre principis bàsics, en termes econòmics, ambientals i socials:

  • Garantir la competitivitat de l'empresa i una rendibilitat econòmica sostenible a llarg termini.
  • Minimitzar l'impacte ambiental de totes les activitats del Grup.
  • Maximitzar la creació de valor compartit per als grups d'interès de la companyia.
  • Promoure el desenvolupament i la millora de la qualitat de vida de les comunitats locals en què operem i de la societat en general.

Medi ambient

Acció social

Baròmetre de sostenibilitat