Empreses

07/03/2022

Promsa actualitza la planta de Medi Ambient d'Ariblack

Amb l'objectiu d'augmentar-ne la producció, Promsa ha millorat i condicionat la planta de Medi Ambient d'àrid siderúrgic.

Coincidint amb la reubicació de la planta d'àrid siderúrgic a les mateixes instal·lacions de Megasa (Saragossa), s'hi han dut a terme nombroses millores:
- La substitució d'un dels principals garbells de la planta per a un major rendiment productiu ha estat una de les més importants.
- La modificació a la rampa d'accés als alimentadors, construïda amb blocs de formigó prefabricats. Un canvi molt rellevant que permetrà poder alimentar la planta amb pala carregadora en comptes de retroexcavadora i optimitzar els costos i la càrrega de camions.
En un termini de dos mesos, se substituirà la graella d'entrada a la tolva per una basculant, i suposarà una millora en aspectes de seguretat a més de contribuir a optimitzar les aturades per neteja.
Així mateix, també està previst iniciar la construcció de blocs de formigó, fabricats amb formigó reciclat, destinats a realitzar diferents funcions a la planta: boxes de recollida, proteccions per a les bases de les cintes, murs de seguretat, etc. D'aquesta manera contribuïm a reciclar un residu dotant-lo d'un gran valor afegit.
Fruit d'aquestes renovacions la planta preveu augmentar la producció de 53t/h 84t/h, un increment del 58,4% de la capacitat.


Ariblack forma part de la família PROMSA GREEN, és un àrid d'origen 100% reciclat provinent de la trituració d'escòria siderúrgica. Va ser guardonat, el 2015, amb el primer premi d'ANEFA (Associació Nacional de Fabricants d'Àrids) a l'apartat “Contribució a l'Economia/Valor afegit a la Societat”, gràcies al seu origen característic i la seva capacitat de substitució per àrids naturals. És un producte innovador que contribueix a leconomia circular ia la reducció del consum de recursos naturals.

Per a més informació:

https://www.promsa.com/ca/productos/p/arid-siderurgic

PROMSA ARIBLACK