Empreses

01/04/2020

Pla d’Acció de Ciments Molins per a la prevenció de riscos psicosocials

La direcció i el departament de Seguretat i Salut Laboral de Ciments Molins Industrial han activat un Pla d’Acció per la millora de les condicions de l’activitat laboral de tota la plantilla. Aquesta iniciativa sorgeix després que a la primavera de 2019 es posés en marxa l’Avaluació de Riscos Psicosocials a CMI. El Pla contempla un seguit d’actuacions i canvis relacionats amb l'organització del treball, sobre les tasques específiques de cadascú i també relatius a les interaccions socials. L’objectiu final és millorar la feina a través d’incrementar el benestar i la salut dels treballadors que l’executen.

Entre les actuacions que s’implementaran destaquen una major planificació de la feina per augmentar l’autonomia del treballador, i una conducta més flexible en relació al temps de treball, que garanteixi els descansos i afavoreixi els canvis de torn. També es donarà formació als comandaments per equilibrar la càrrega de treball del personal i per organitzar i prioritzar millor les tasques, per minimitzar els pics i homogeneïtzar el ritme. La formació als comandaments també inclourà coneixements sobre empatia i intel·ligència emocional que ajudin a generar reconeixement a la feina dels diversos empleats.

Un altre aspecte molt present al Pla d’Acció és potenciar la meritocràcia com el sistema principal de promoció laboral. Per últim, tot el conjunt d’actuacions busquen generar un clima de confiança en alguns col·lectius i modificar, si cal, el protocol per a la resolució de conflictes. En aquest sentit, s’informarà cada 3 mesos de manera programada sobre la intransigència de la companyia davant de qualsevol tipus de violència, assetjament o discriminació, i es comunicaran els canals de denúncia disponibles.

A les darreres setmanes s’han celebrat tres xerrades informatives per explicar els resultats obtinguts en l’Avaluació i el contingut de les accions que es posaran en marxa enguany. Unes 50 persones van participar en aquestes sessions informatives.

Per a aconseguir efectivitat en l’aplicació del Pla, cada vegada que s’engegui una acció s’enviarà correu electrònic perquè tothom sàpiga quin és l’origen i el risc que es vol minimitzar.