Empreses

10/11/2021

La flota de Promsa creix: nou camió formigonera amb eix direccional al darrere

Promsa ha adquirit un camió formigonera amb una característica única i innovadora: disposa d'un eix direccional al darrere per poder maniobrar en zones especialment complexes.

El mes de setembre passat, Promsa va estrenar el primer camió formigonera amb eix direccional del darrere de tota la seva flota. Es tracta d'un model també únic de la marca Mercedes Benz per a Catalunya, i Promsa és la primera empresa a incorporar aquest tipus de camió al seu parc de maquinària. Gràcies a la rotació del seu eix del darrere, el vehicle guanya amplitud de maniobra, facilitant l'accessibilitat a llocs especialment complexos.

Prèviament a posar en circulació el nou camió es va fer una formació específica al xofer responsable del nou camió. El departament de manteniment i logística farà un seguiment especial al vehicle per observar el funcionament i valorar futures adquisicions de maquinària amb aquestes característiques.

El camió s'ubica a la planta de formigó de Promsa situada a la Zona Franca amb àmbit d'acció a tota l'àrea de Barcelona, ​​on els camions han de circular diàriament per llocs de difícil accés com són els barris del Born, Gòtic, Gràcia, etc.

D'altra banda, Promsa també ha adquirit una nova pala carregadora per a la planta de Montferrer-la Seu i un petit camió per al transport de morter sec.

Pas a pas, la flota de Promsa es modernitza per accedir a tots els punts d'abocament de manera més segura, sostenible i eficient.

flota