Empreses

01/04/2020

El desmantellament controlat de la fàbrica vella de Ciments Molins acabarà al proper juny

Després d’un any ininterromput en tasques d’enderrocament, el desmantellament dels forns 3, 4 i 5 de la fàbrica de Ciments Molins Industrial a Sant Vicenç dels Horts avança a bon ritme i, si no es produeixen imprevistos, acabarà al proper mes de juny. Per tal de minimitzar l’impacte en l’entorn, el projecte s’ha desenvolupat d’una manera gairebé artesanal, ja que les prioritats han estat la seguretat de les persones (de la fàbrica, i del veïnat) i la minimització dels efectes ambientals. Així, per exemple, per a la demolició de les sitges de la carretera s’ha hagut de treballar en torns de nit durant una setmana, i fer en aquell moment de menys trànsit els corresponents talls a la N-340. I també per a l’enderroc de les dues plantes mes altes de la torre de ciclons del forn 5 s’ha utilitzat una màquina dirigida a distancia per tal de fer la demolició més controlada i segura.

En els darrers tres mesos, s’han executat la demolició dels edificis de les torres de ciclons dels forns 3 i 4, així com els edificis dels molins 3, 4 i 5. Ha començat també l’enderroc de la torre de ciclons del forn 5. A més, s’han desconstruït el transport de clínquer, les sitges de ciment del costat de la carretera, el molí 2R i s’ha finalitzat el desmantellament del tub del forn 3. Per últim, s’ha iniciat la segona fase de la retirada de canonades de fibrociment. El desmantellament ha comportat el trasllat de la torre de refrigeració d’aigua i del dipòsit i bombeig d’aigua dura. Aquestes dues noves instal·lacions ja estan en servei.

A les properes setmanes s’acabarà de fer la demolició de la torre del forn 5 i començarà la fase final del projecte, que consta de l’enderroc de les sitges de cru i la zona d’alimentació de matèria prima.

Tal com estava previst des de bon principi, i seguint les polítiques d’Economia Circular de l’empresa, durant tots aquests mesos s’ha continuat recuperant ferralla i formigó, que s’ha anat acumulant per permetre aixecar la base on treballen les màquines. Una vegada finalitzat el desmantellament, aquest formigó es triturarà i s’utilitzarà com a matèria prima per la fabricació de ciment.