Empreses

01/04/2020

El balanç ambiental de la fàbrica al 2019 es tanca amb uns valors millors als que exigeix la Normativa.

Un any més, la fàbrica de Ciments Molins Industrial ha tancat exercici amb un comportament ambiental que ha complert, amb escreix i folgança, la legislació aplicable i la pròpia Autorització Ambiental Integrada (AAI). Totes les emissions enregistrades dels compostos químics del forn han estat molt per sota dels límits establerts, fins al punt que 6 dels 7 components mesurats ni tan sols han arribat al 15% dels nivells màxims permesos.

Capítol especial mereix els resultats ambientals obtinguts mitjançant la valorització energètica de residus. Així, el fet que el 43% de l’energia tèrmica s’hagi obtingut de combustibles alternatius ha comportat l’estalvi de 50 mil tones de coc de petroli, una quantitat equivalen al consum energètic anual de 72.000 llars. Les 77.185 tones de residus emprades tenen, a més, el benefici d’haver evitat com a destinació un abocador, amb els consegüents problemes de contaminació que això provoca.

La valorització energètica de residus ha significat també l’estalvi d’emissió a l’atmosfera de quasi 90 mil tones de CO2, una xifra semblant a la que emeten durant un any 50.000 turismes. Per últim la valorització material ha permès aprofitar quasi quatre mil tones com a producte substitutiu de matèries primeres, disminuint d’aquesta manera el consum de recursos naturals.

Al llarg de 2019 s’han desenvolupat un seguit d’actuacions que milloren l’eficiència ambiental de la planta de Sant Vicenç dels Horts. Per la seva importància, destaca la reducció de les emissions difoses de pols mitjançant canvis en la gestió d’alguns materials de la fàbrica i la posada en marxa d’un pla d’actuació en instal·lacions com els molins de ciment. Durant l’any 2019, la factoria va passar una inspecció reglamentaria global, obtenint la millor de les qualificacions.

Convé afegir que des del mes de gener de 2020, la planta de CMI disposa d’una nova autorització ambiental, adaptada a les Millors Tècniques Disponibles del sector. Aquest permís contempla nous requisits ambientals més exigents que l’anterior, així com nous aspectes ambientals que cal controlar, com els terres i les aigües subterrànies. (veure pdf)